HAKKIMIZDA

Büromuz, Av. Mustafa Akdoğan tarafından İstanbul, Kozyatağı’nda kurulmuş,  müvekkillerine ülkemizde ve Almanya Federal Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Bulgaristan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde koordineli olarak çalıştığı uluslararası hukuk büroları vasıtası ile iş dünyasının ve sosyal yaşamın gereklerine uygun çözümler üretmek suretiyle her biri alanında deneyim kazanmış hukukçularıyla ve yardımcı kadrosuyla hukukun birçok dalında, hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Büromuz ağırlıklı olarak Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Şirketler Hukuku (Şirket Kuruluşu, Birleşme ve Devir İşlemleri), İmar Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, Kira Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve İdare Hukuku alanlarındaki tecrübelerini müvekkillerinin istifadesine sunmuş ve kurulduğu tarihten bu yana birçok çalışmalar gerçekleştirmiştir. Büromuz her türlü çözüm sürecinin öncesinde, üst seviyede karşılıklı anlayış ile müvekkil talep ve memnuniyetini ön planda tutar. Çözüm odaklı sağlanılan hukuki hizmetin, alanlarında yetkin ve deneyimli ekibi ile mümkün olan en kısa sürede müvekkillere iletilmesi Büromuzun öncelikli prensibidir.

Büromuz, günden güne değişen ve gelişen hukukun dinamikleri ile şekillendirme çabasında olduğumuz bakış açımız ile müvekkillerimize üst düzey çalışma standartları ile hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamayı gaye edinmiştir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Taşınmaz malların alım ve satımı,
 • Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davaları
 • Kiralama işlemleri ile ipotek, irtifak, üst hakkı ve intifa gibi hakların tesis ve terkin işlemleri
 • Gayrimenkul ile ilgili başta tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve vergi dairelerinde yapılması gereken işlemler hakkında hizmetler
 • Kamulaştırma Davaları
 • Haksız El Atmanın Önlenmesi ve Ecri Misil Davaları
 • Kadastro Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Kira Uyuşmazlıklarından Kaynaklı Davalar

Borçlar Hukuku

 • Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalar
 • Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklı (Fesih, Tazminat, Ceza-i Şart vb) Davalar
 • Sebepsiz Zenginleşme Davaları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Şirket kuruluşları
 • Genel kurullar
 • Ana sözleşme değişiklikleri
 • Hisse devirleri
 • Hukuki inceleme ve değerlendirme (due diligence)
 • Ortaklık sözleşmeleri ve ortaklar arası uyuşmazlıklar
 • Sermaye artırımları
 • Şirket tasfiyesi
 • Birleşme, devralma ve nevi değişiklikleri

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra takipleri
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İcra ve iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikâyetler
 • İstihkak davaları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • İcradan menkul ve gayrimenkul satışları
 • Sıra cetveline itiraz
 • İflas uyuşmazlıkları

Sözleşmeler Hukuku

 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Mimarlık Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ortaklararası Sözleşmeler
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri
 • Alım-Satım Sözleşmeleri vs.

İmar Hukuku

 • İmar uyuşmazlıkları
 • İmar düzenlemeleri ve imar sorunlarının çözümü

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş davaları
 • İş Hukuku danışmalıkları

Tüketici Hukuku

 • Ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Tazminat davaları

İdare Hukuku

 • İptal davaları
 • Tam yargı davaları
 • İdare konuları ile ilgili danışmanlık

FELSEFEMİZ

 

 

 • Müvekkillerimizin sorunlarına iş dünyası, ekonomik ve sosyal yaşamın gereklerine uygun çözümler üretmek,
 • Dürüstlük, gizlilik ve mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak,
 • Hukuk prensipleri içerisinde çalışma disiplinini korumak,
 • Çalışanların başarılarının ödüllendirildiği bir ortam yaratmak,
 • Diyaloğa her an açık olmak,
 • Toplumsal yükümlülüklerimizi ve manevi değerlerimizi her daim hatırlamak.

EKİP

 

 

Bu Sayfa Tasarım Aşamasındadır.

İLETİŞİM

Akdoğan Avukatlık Bürosu

Yenisahra Mahallesi İnönü Caddesi Kanarya Sokak
Numara 25 Bimeks Plaza Kat 6 34746
Ataşehir İstanbul Türkiye

Telefon 0 216 472 8700      Faks 0 216 472 8701

Web: http://www.akdogan.av.tr E-Posta:  info@akdogan.av.trVEKALET BİLGİLERİ

Avukat Mustafa Akdoğan

Adres : Yenisahra Mahallesi İnönü Caddesi Kanarya Sokak Numara 25 Bimeks Plaza Kat 6 Yenisahra Ataşehir İstanbul
Baro :İstanbul Barosu
Baro Sicil No : 36312
TC Kimlik No :75571018600
Vergi Dairesi : Kozyatağı Vergi Dairesi

Dava için matbu yetkilere ek olarak;

-Ahzu Kabz,
-Davadan ve temyizden feragat,
-Davayı kabul veya redde,
-Teminat yatırma ve geri alma,
-Vekaletteki tüm yetkilerin birlikte veya ayrı kullanmak üzere
Başkalarını tevkil, teşrik ve azil,

yetkileri verilmelidir.

Şirketler için;

Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

Boşanma, tanıma ve tenfiz için;

Bu vekalet için yanınızda en az 2 adet resim bulundurmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği belirtilmelidir.